Release notes Loon 2021

Versie 23.0.100. Gepubliceerd 30 juni 2021

· In verband met de nieuwe WW-premies (Awf) is voor elke risicogroep een nieuwe tijdvak aangemaakt (per 1 augustus): de lage WW-premie gaat van 2,7% naar 0,34%, de hoge WW-premie gaat van 7,7% naar 5,34%.

· In deze versie zijn de Wettelijk minimumlonen (WML) per 1 juli 2021 verwerkt.

· Eigen werknemerslijsten kunnen nu verzonden worden naar het Mijn LoonDossier.

· De overzichten per afdeling zijn verfraaid.

· Er is in Loon een aanpassing gemaakt voor het afhandelen van netto-naar brutoverloningen. U leest hierover in: https://www.loon.nl/Handleiding/Netto_bruto_nieuw.pdf

· Loon bepaalt bij overwerktoeslagen nauwkeuriger het opslagdeel aan de hand van het exacte bruto uurloon.

· In de nieuwe versie wordt de 30%-regeling toegepast tot de exacte einddatum en niet meer tot de eerste van de maand waarin de einddatum valt.

· Voor de reserveringen en verlofopbouw wordt de combinatie van onbetaald verlof en overwerk beter afgehandeld.

· In de sector 01 Agrarisch bedrijf wordt bij onbetaald verlof de premie Arbeidsmarktbeleid nu over het verlaagde loon berekend.

· In de sector 01 Agrarisch bedrijf kunnen piekarbeiders weer aangemeld worden via een MDVPLO-bestand.

· In de sector 01 Agrarisch bedrijf wordt de minimumpensioenpremie beter bepaald.

· In de risicogroep 01 Hoveniers wordt de Sazaspremie bij een inhouding ziekte nu op basis van het 100% loon berekend.

· In de sector 06 Timmerindustrie wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over overwerk.

· Voor de 07 Meubelindustrie worden in de UPA ook regelinggegevens doorgegeven bij nihilloon.

· In de sector 16 VLEP wordt geen pensioen meer berekend over overwerk tot fulltime.

· In de risicogroep 16 Gemaksvoedingsindustrie is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· In de sector 17 Detailhandel wordt alleen over overwerkuren tot fulltime bij een in- of uitdienstberekening franchise toegepast.

· In de risicogroep 17 Reisburo's wordt geen pensioen meer berekend over overwerk.

· Voor de risicogroep 17 Reisburo's wordt ook bij een Sociaalfondspremie nihil het productkenmerk aangeleverd in de UPA.

· In de risicogroep 17 Reisburo's is de premie PAWW per 1 mei toegevoegd.

· Voor de risicogroep 17 Reisburo's wordt voor de stagiair geen productkenmerk meer aangeleverd in de UPA.

· In de risicogroep 17 Schoenmakerij is de Excedentregeling toegevoegd met 0%, als deze van toepassing is bij de werkgever.

· Voor de risicogroep 33 Verblijfsrecreatie worden in de UPA ook regelinggegevens doorgegeven bij nihilloon.

· In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg is per 1 juni het maximum uurloon voor opslag ORT vastgesteld op €16,71.

· In de risicogroep 35 Gehandicaptenzorg is per 1 juni het maximum uurloon voor opslag ORT vastgesteld op € 16,89.

· In de risicogroep 35 Verpleegtehuizen en Thuiszorg  is per 1 juli het maximum uurloon voor opslag ORT vastgesteld op € 17,72.

· In de risicogroep 41 Groothandel Bouwmaterialen wordt geen vakantiegeld meer berekend over overwerk boven fulltime.

· In de risicogroep 41 Groothandel in Dranken is de Excedentregeling toegevoegd met 0%, als deze van toepassing is bij de werkgever.

· In de risicogroep 42 Groothandel in Textielgoederen is de Excedentregeling toegevoegd met 0%, als deze van toepassing is bij de werkgever.

· Voor de sector 53 Particuliere Beveiliging wordt bij een onregelmatig werkschema geen regelingkenmerk meer meegegeven in de UPA voor de Aspirantenregeling.

· In de risicogroep 54 Omroeppersoneel wordt nu eindejaarsreservering berekend over het brutoloon plus de vakantiegeldreservering.

· In de risicogroep 58 Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijf is een nieuw tijdvak toegevoegd (per 1 oktober) in verband met de wijziging premie Sociaal fonds werkgever.