Release notes Loon 2020

Versie 22.0.82. Gepubliceerd 14 mei 2020

· In deze versie zijn de Wettelijk minimumlonen (WML) per 1 juli 2020 verwerkt.

· De vrije ruimte (WKR) over uw fiscale loon tot en met € 400.000 in 2020 is verhoogd van
  1,7% naar 3%.

· Het aantal te bewaren back-ups op Loon Online is nu maximaal vijf. Zie voor meer
  informatie: https://www.loon.nl/loon/Loon_Online_FAQs/Beheer_van_uw_back-ups_op_Loon_Online.html

· Loon Online vraagt bestaande LoonBasis-klanten bij het opstarten van Loon 2020 om de
  risicogroep te registreren. Via de knop 'Gebruikte risicogroepen' kunt u nagaan welke
  risicogroep u dient op te geven.

· De code 'cao inlener' wordt niet meer opgenomen in de loonaangifte bij een transitie-
  vergoeding
.

· Loon luistert weer naar de instelling op Tabblad 'Planning' bij de vaste gegevens van de
  werkgever, om een reserveringsperiode extra, of juist minder, uit te willen betalen.

· Er is een nieuw verzuimsoort 'Aanv. geboorteverlof' toegevoegd voor de verwerking van
  de werkgeversbetaling WIEG, vanaf 1 juli 2020.

· Loon geeft een taak in Loon vandaag voor werknemers met een uitdienstdatum op of na
  1-1-2020 als daarbij nog geen 'Reden einde dienstverband' is opgegeven.

· Bij het aanmaken van een opvolgend dienstverband waarbij het vorige dienstverband
  meteen wordt beëindigd, dient u nu ook meteen een reden uit dienst op te geven.

· Er wordt geen code 'Reden einde arbeidsovereenkomst' meer opgegeven in de
  loonaangifte wanneer de 'Code soort inkomstenverhouding' 62 of 63 is.

· Er is een nieuw verzuimsoort 'Zwangerschapsverlof' toegevoegd voor de verwerking van
  de werkgeversbetaling WAZO.

· Over 'Loon in natura' wordt geen PAWW meer berekend.

· Een wijziging in de uren per dag wordt verwerkt in alle tijdvakken (indien van toepassing).

· Loon vult nu de velden 'herzien' in de loonaangifte na correctie van de lage WW-premie
  naar 'hoog' voor een dienstbetrekking die eindigt binnen twee maanden na aanvang.

· De taak 'Aanbod vast aantal uren' is nu ook correct voor werknemers met uren-uit-
  reserveringen in de lonen van 2020.

· Loon toont nu ook voor de retourberichten van de UPA's een groen vinkje in het tabblad
  'Loon- en pensioenaangiften'.

· De afronding van uren voor groepen die opgave doen naar APG is verbeterd. Dit kan kleine
  verschillen opleveren in voorgaande perioden bij herrekenen of opnieuw berekenen.

· Het prognose-overzicht 'Vakantiegeld' laat weer een juiste waarde zien.

· In de risicogroep 03 Bouwbedrijf worden de vier extra verlofdagen voor de jongere
  werknemer niet meer afgestort aan het Tijdspaarfonds.

· In de risicogroep 07 Orgelbouw wordt geen pensioen meer berekend over overwerk onder
  fulltime.

· In de risicogroep 07 Orgelbouw is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· In de risicogroep 07 Orgelbouw is de leeftijd voor berekening van de pensioenpremie
  aangepast van 67 naar 68 jaar.

· In de risicogroep 07 Meubelindustrie wordt geen pensioen meer berekend over overwerk
  onder fulltime.

· In de risicogroep 07 Meubelindustrie is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· In de risicogroep 07 Meubelindustrie is de leeftijd voor berekening van de pensioenpremie
  aangepast van 67 naar 68 jaar.

· In de risicogroep 14 Zoetwarenindustrie wordt de Seniorenregeling toegepast over het
  gehele brutoloon, inclusief toeslagen.

· In de risicogroep 17 Meubileringsbedrijven wordt geen pensioen meer berekend over
  overwerk onder fulltime.

· In de risicogroep 17 Meubileringsbedrijven is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· In de risicogroep 17 Meubileringsbedrijven is de leeftijd voor berekening van de
  pensioenpremie aangepast van 67 naar 68 jaar.

· In de risicogroep 18 Reiniging zijn twee nieuwe tijdvakken toegevoegd (per 1 mei en per 1
  augustus) in verband met de tijdelijke wijziging premie Sociaal fonds.

· In de risicogroep 35 Sociaal werk, welzijn en maatschappelijke dienstverlening is nu
  ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· In de risicogroep 35 Kinderopvang is met ingang van 1 januari 2020 een eindejaars-
  uitkering van toepassing. Het percentage eindejaarsreservering is gewijzigd van 0 in 2.

· In de risicogroep 53 Beveiliging wordt geen eindejaarsreservering meer berekend over
  toeslagen.

· In de risicogroep 56 UTA personeel in het schildersbedrijf is de optie '26 weken
  arbeidsongeschikt' op tabblad 3 'Overige' bij de vaste gegevens van de werknemer nu ook
  beschikbaar.