Release notes Loon 2020

Versie 22.0.63. Gepubliceerd 2 april 2020

· In deze versie van Loon wordt de foutmelding L2080 van de Belastingdienst
  automatisch verholpen. U hoeft verder niets te doen want de wijziging gaat vanzelf mee in
  de eerstvolgende loonaangifte.

· De afronding van het uurloon in de opgaven naar APG is verbeterd. Dit kan mogelijk
  zorgen voor correcties over voorgaande perioden. Deze correcties zullen geen financieel
  verschil opleveren.

· De foutmelding die verscheen bij het draaien van een Prognose-journaal is verholpen.

· Er is een aanpassing gemaakt in het cumulatief rekenen voor de WW-premie.

· De foutmelding bij het verlonen met een volledige periode 'Onbetaald verlof' is verholpen.

· Voor het doen van pensioenaangifte Stipp wordt de taak in Loon vandaag weer correct
   weergegeven als maandaangifte.

· Het (na)betalen van looncomponenten in een periode na uit dienst is niet meer
  toegestaan.

· Per 01-04-2020 is TrueBlue aangesloten bij PNO Media. Vanaf periode 4 dient u de
  pensioengegevens in via het online-portaal van PNO Media.

· In de sector 17 Retail Non Food en 17 Retail Non Food (Woning) is het mogelijk een
  'melding dienstverband Leerrekening' in te zenden wanneer de werkgever een Personal
  Access Token (PAT) heeft ontvangen.

· Voor de risicogroep 17 Retail non-food en 17 Retail non-food (woninginrichting) wordt
  op het journaal de post 'Individueel ontwikkelbudget' correct weergegeven.

· Voor de risicogroep 17 Vishandel is de foutmelding bij het maken van de Uniforme
  Pensioenaangifte (UPA) opgelost.

· In de risicogroep 17 Vishandel wordt voor jongere werknemers nu ook regelingenloon
  doorgegeven in de Uniforme Pensioenaangifte (UPA).

· In de risicogroep 28 Taxivervoer zijn twee nieuwe tijdvakken toegevoegd (per 1 april en
  per 1 juli) in verband met de tijdelijke wijziging premie Sociaal fonds.

· In de sector 32 Overige goederenvervoer te land en in de lucht wordt geen pensioen
  meer berekend over opslag overwerk onder fulltime.

· In de risicogroep 50 Graanindustrie blijft de pensioenopbouw bij ziekte 100 procent.

· In de sector 56 Schildersbedrijf gaat de pensioenberekening weer juist in combinatie met
  een bijdrage levensloopregeling.

· In de sector 60 Steenhouwersbedrijf worden in de pensioenaangifte weer de juiste uren
  doorgegeven in de Levering Premie & Gegevens (LPG) voor de premie Opleiding &
  ontwikkeling.