Release notes Loon 2020

Versie 22.0.53. Gepubliceerd 4 maart 2020

· Het is nu mogelijk een taak aan te maken voor meerdere werkgevers tegelijk.

· Bij gebruik van het werkschema type 'Regelmatig zonder schema' is het opgeven van
  uren en dagen nu verplicht.

· Het percentage Opslag werkloosheidswet (WW Awf) werkgever is niet meer
  aanpasbaar.

· Voor volledig elektrische auto's waarvan de 60 maandentermijn voor de bijtelling is
  verstreken, is een bijtellingscategorie toegevoegd van 14% / 25%.

· Bijtellingspercentage van 8% voor waterstofauto's is toegevoegd.

· In de export naar Exact Globe is 'kostenplaats' aangepast naar 'Costcenter code'.

· De melding 'Loon.WebServer.Core werkt niet meer' is verholpen.

· Loon in natura in combinatie met ouderschapsverlof of kortdurend zorgverlof wordt
  weer correct berekend.

· In de Uniforme pensioenaangifte (UPA) aan Centric wordt nu ook voor het Meubel-
  pensioenfonds een jaarloon meegegeven.

· In de UPA aan PGB wordt voor de sector 09 Grafische industrie de stagiaire uitgezonderd
  voor de ASF-regelingen.

· In de sector 12 Metaal en techniek wordt bij toepassen van de Seniorenregeling nu de
  grondslag voor het Sociaal fonds en Opleiding & ontwikkelingsfonds verlaagd.

· In de sector 34 Horeca Catering wordt de premie FBA/FBS nu wel berekend.

· In de risicogroep 45 Woningcorporaties is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· Voor de risicogroep 45 Payrollbedrijven wordt de code cao-inlener nu automatisch gevuld
  in de loonaangifte.