Release notes Loon 2020

Versie 22.0.44. Gepubliceerd 29 januari 2020

· Met deze versie van Loon is het mogelijk een Uniforme Pensioenaangifte (UPA) in te sturen naar TKP en Centric.

· De Code reden uit dienst geeft geen foutmelding meer in de loon- en pensioenaangifte.

· In de sector 06 Timmerindustrie is de Aanvullingsregeling 55min per 1 januari 2020 komen te vervallen.

· In de risicogroep 45 Woningcorporaties wordt geen aanvangsleeftijd voor het pensioen meer gehanteerd.