Release notes Loon 2020

Versie 22.0.41. Gepubliceerd 27 januari 2020

· Met deze versie van Loon kunt u de 'aangifte loonheffingen' inzenden.

· Met deze versie van Loon kunt u de 'periodieke pensioenopgaven' inzenden.

· In deze versie zijn de premies voor onderstaande risicogroepen nu ook compleet:

21 Havenclassificeerders
42 Groothandel AGF
42 Groothandel eieren
42 Groothandel in kaas

· We tonen nu het minimumloon 21+.

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

· De Wab-gegevens worden nu ook getoond op de voorbedrukte loonstrook.

· De Wab-gegevens worden niet meer op de loonstrook getoond voor werknemers in de:

00 Opting-in
80 Zelfstandigen afbouwbranche
80 Zelfstandigen natuursteenbranche 

· In deze versie is het mogelijk een Wab-overzicht te maken.

· Voor de volgende werknemers komt geen taak meer voor het aanbod voor een vast aantal

uren:
00 Opting-in
63 Overheid Defensie
80 Zelfstandigen afbouwbranche
80 Zelfstandigen natuursteenbranche

· In deze versie kunt u de taak voor het doen van een aanbod voor een vast aantal uren
  voltooien. Gaat u hiertoe in het werknemersscherm  naar tabblad 1 'Personalia', dan
  'Aangifte', en 'Aanbod vast aantal uren gekregen' aanvinken

· In deze versie kunt u in het kader van de Wab ook kiezen voor een mondelinge
  overeenkomst
, op tabblad 'Aangifte' van het werknemersscherm.

· De verloningen op een incidentele beloning (A- en B-strook) en de opbouw van
  reserveringen worden nu tegen de van toepassing zijnde WW-premie berekend in plaats
  van altijd de lage premie. Als u al een incidentele beloning heeft uitbetaald, herrekent u
  dan de lonen.

· Er is een aantal aanpassingen gemaakt voor de taken in Loon vandaag die betrekking
  hebben op de Wab.

Wijzigingen per sector / risicogroep

· In de sector 13 Bakkersbedrijf is het percentage Sociaal fonds gewijzigd in 0%.

· In de sector 17 Bakkersdetailhandel is het percentage Sociaal fonds gewijzigd in 0%.  

· In de sector 08 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbewerkings-
  industrie
is het jaarmaximum pensioen en jaarmaximum Sociaal fonds gewijzigd.

· In de sector 09 Grafische industrie is het percentage W.A.O./ W.G.A.-hiaatpremie
  gewijzigd van 0,4% naar 0,45%.

· In de sector 14 Zoetwarenindustrie is het jaarmaximum pensioen alsnog gewijzigd van
  € 59.060 naar € 60.207.

· In de sector 15 Slagersbedrijven zijn de percentages voor de WGA gewijzigd.

· In de sector 15 Slagersbedrijven is het percentage Duurzame inzetbaarheid gewijzigd.

· In de risicogroep 17 Retail non-food is een werknemersdeel Sociaal fonds opgenomen.

· In de risicogroep 17 Retail non-food (Woninginrichting) is een werknemersdeel Sociaal
  fonds opgenomen.

· In de risicogroep 17 Retail non-food wordt voor werknemers met een onregelmatig 
  werkschema geen Individueel Ontwikkelbudget meer berekend.

· In de risicogroep 17 Retail non-food (Woninginrichting) wordt voor werknemers met een
  onregelmatig werkschema geen Individueel Ontwikkelbudget meer berekend.

· In de risicogroep 17 Retail non-food wordt voor het Individueel Ontwikkelbudget nu
  gekeken naar de oorspronkelijke datum in dienst. 

· In de risicogroep 17 Retail non-food (Woninginrichting) wordt voor het Individueel
  Ontwikkelbudget nu gekeken naar de oorspronkelijke datum in dienst.

· In de risicogroep 33 Verblijfsrecreatie is per 01-02-2020 een nieuw tijdvak toegevoegd
  voor de premie PAWW.

· In de sector 35 Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening is het
  percentage A.O. Pensioen (AP) werkgever aangepast van 0,6% naar 0,5%.

· In de risicogroep 44 Architecten is per 01-02-2020 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de
  premie PAWW.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven is de schriftelijke bevestiging en het aanbod voor een
  vast aantal uren nu ook beschikbaar.

· In de risicogroepen 52 Uitzendbedrijven I en II NBBU wordt het tabblad 'Uitzend' bij de
  werknemersgegevens weer volledig getoond.