Release notes Loon 2020

Versie 22.0.159. Gepubliceerd 29 maart 2021

· In het overzicht verzamelloonstaat en loonstaat per werknemer, wordt week 53 in de telling
  opgenomen.

· Er is een foutmelding verholpen bij het openen van een reeds ingestuurde
  pensioenaangifte (UPA)
.

· Op de jaaropgave toont Loon nu het adres van het meest actuele dienstverband.

· In de jaarjournaalpost zijn nu ook lonen van werknemers uit dienst op 30 en 31 december
  2019 opgenomen.

· Aanpassingen in de indicaties 'Loonkostenvoordeel' zijn nu ook inzichtelijk bij de correctie
  na afloop loonjaar.

· Voor de risicogroep 05 Jachtbouw is de 'Aspirantenregeling' toegevoegd aan de
  pensioenaangifte.

· In de sector 12 Metaal en techniek vindt de berekening van de premie WWM (WW Metaal
  & techniek) nu plaats tot het maximum premieloon.

· In de sector 16 Vleessector wordt geen pensioen meer berekend over overwerk onder
  fulltime. Herreken de lonen indien van toepassing.

· In de risicogroep 28 Taxivervoer is de pensioengrondslag voor een uitdienstberekening in
  periode 13 aangepast.