Release notes Loon 2020

Versie 22.0.138. Gepubliceerd 4 december 2020

NB Dit is nog niet de jaarwerkversie. Die verschijnt medio december op Loon Online.

· Deelberekeningen zijn voor diverse situaties verbeterd.

· De werkgeversverklaring is aangepast naar het NHG-model 2021.

· Over een gecedeerde uitkering wordt nu de lage WW-premie berekend.

· In de risicogroep 00 Verzekeringsuitkering is het nu mogelijk om aan te geven dat het een
  verzekeringsuitkering volgens cao of individuele arbeidsovereenkomst betreft.

· In de risicogroep 09 Grafische industrie worden de ASF-fondsen vanaf de pensioendatum
  niet meer meegenomen in de pensioenopgave.

· In de sector 17 Schoenmakerij is het percentage VPL-regeling (werkgever en werknemer)
  voor de periode 1 juli t/m 31 december gewijzigd van 0,5 naar 0,8. Voor vierweken- en
  weeklonen is de ingangsdatum 13 juli.

· In de risicogroep 21 Havenclassificeerders wordt voor vierwekenlonen rekening
  gehouden met 262 dagen voor de pensioenberekening in periode 13.

· In de risicogroep 32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht wordt voor
  vierwekenlonen rekening gehouden met 262 dagen voor de pensioenberekening in periode
  13.

· In de risicogroep 35 Kinderopvang verlaagt de inhouding ouderschaps- en onbetaald
  verlof weer de opbouw eindejaarsreservering.

· In de risicogroep 43 Zakelijke dienstverlening 1 is de optie 'Pensioen via Stipp'
  beschikbaar gemaakt.