Release notes Loon 2020

Versie 22.0.121. Gepubliceerd 21 oktober 2020

· In deze versie van Loon is onder de loonoverzichten het NOW-overzicht toegevoegd. Met dit overzicht heeft u inzicht in het heffingsloon regulier tarief en het heffingsloon bijzonder tarief.

· Vanaf deze versie van Loon worden SEPA-taken pas getoond wanneer een rekeningnummer is ingegeven bij het maken van het SEPA-overzicht.

· Het bedrag minimum vakantiebijslag wordt nu ook correct bepaald in een deelberekening.

· Het is nu ook mogelijk om in de journaalpost de WW-opslag een eigen grootboeknummer te geven.

· In de sector 12 Metaal en techniek is de minimumleeftijd voor berekening van de W.I.A.- verzekering aangepast naar 16 jaar (er was geen leeftijdsgrens).

· In de sector 30 Besloten busvervoer is per 01-04-2020 een nieuw tijdvak aangemaakt waarin de premie FSO op 0 is gezet.

· In deze versie is voor de BBL'er in de risicogroep 33 Horeca niet meer het verlaagde minimumloon opgenomen.

· In de risicogroep 35 Apothekers is de premie SBA (0,35% werkgever) per 1 augustus toegevoegd.

· In de risicogroep 35 Kinderopvang wordt de eindejaarsreservering nu alleen berekend over het standaardloon.

· Voor de risicogroep 43 Zakelijke dienstverlening is in de premielijst 'Uren per dag voor minimumloonbepaling' toegevoegd.

· Voor de risicogroep 44 Zakelijke dienstverlening is in de premielijst 'Uren per dag voor minimumloonbepaling' toegevoegd.

· Voor de risicogroep 45 Zakelijke dienstverlening is in de premielijst 'Uren per dag voor minimumloonbepaling' toegevoegd.

· Voor de risicogroep 45 Payrollbedrijven is in de premielijst 'Uren per dag voor minimumloonbepaling' toegevoegd.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven wordt bij onderbreking door ziekte (waarbij het loon wordt doorbetaald) van meer dan 6 maanden geen terugval in pensioenregeling meer toegepast.