Release notes Loon 2020

Versie 22.0.114. Gepubliceerd 8 september 2020

· In het overzicht Verzuim/verlof worden de uren weer met twee decimalen achter de komma weergegeven.

· In Loon Online kunt u nu bij het draaien van het journaal via de knop 'Naar Excel' de journaalpost opslaan.

· Vanaf deze versie van Loon krijgt u in 'Loon Vandaag' automatisch een taak voor het doen van de PAWW-opgave (indien van toepassing).

· Vanaf deze versie van Loon krijgt u automatisch een taak voor het maken van een SEPA-overzicht.

· Het SEPA-overzicht kan nu ook gedraaid worden bij gebruik van de Citibank.

· Het is vanuit Loon niet meer mogelijk om twee identieke UPA's in te sturen naar TKP.

· De berekening van de WW-premie is verbeterd bij netto-naar-bruto verloningen.

· In de journaalpost wordt de WW-premie uitgesplitst wanneer de hoge WW-premie van toepassing is.

· In de sector 08 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbewerkende industrie wordt bij een inhouding wegens ziekte 100% pensioen opgebouwd.

· In de sector 09 Grafische industrie wordt nu voor de ASF-regelingen ook de pensioenleeftijd gehanteerd.

· In de sector 15 Slagersbedrijven is nu de Seniorenregeling uitgebreid met de 95-100-100 regeling.

· In de risicogroep 17 Retail non-food is de premie Individueel ontwikkelbudget voor de periode 1 januari t/m 30 september op 0 gezet.

· In de risicogroep 17 Retail non-food (Woninginrichting) is de premie Individueel ontwikkelbudget voor de periode 1 januari t/m 30 september op 0 gezet.

· In de sector 18 Reiniging is op tabblad 'Functie' van het werknemersscherm nu mogelijk om de werknemer als DGA te verlonen, en toch deel te nemen aan de pensioenregeling.

· In de sector 22 Binnenvaart wordt nu pensioen berekend over de directe uitbetaling vakantiegeld.

· In de risicogroep 35 Kinderopvang is een nieuw tijdvak toegevoegd (per 1 juli) in verband met de verhoging van de minimum vakantiebijslag.

· In de risicogroep 35 Sociaal werk, welzijn en maatschappelijke dienstverlening is een nieuwe tijdvak toegevoegd (per 1 juli) in verband met de verhoging van de minimum vakantiebijslag.

· In de risicogroep 44 Architecten wordt het dienstverband van de transitievergoeding niet meer opnemen in LPG.

· In de risicogroep 49 Verf- en drukinktindustrie wordt in de pensioenopgave nu ook een jaarloon doorgegeven bij nihilloon.