Release notes Loon 2019

Versie 21.0.61. Gepubliceerd 10 januari 2019

·  Het is mogelijk gesplitste (overwerk)toeslagen samengevoegd te tonen op de loonstrook.
   Lees meer over het samenvoegen van (overwerk)toeslagen.

·  De keuzes bij 'Overzichten' worden op een fraaiere manier gepresenteerd.

·  De premies worden netjes in groepen getoond.

·  De lijst 'Toeslagen en inhoudingen' bij de werkgeversinstellingen is verfraaid.

·  Het privé-gebruik van een auto is nu per gebruiker in te stellen. Elke auto dient u in een
   bijtellingscategorie in te delen. Zie voor meer informatie de uitleg 'Auto van de zaak in Loon   
2019'
.

·  Voor het toepassen van de loonheffingstabellen 'Landenkring' of 'Derde landen' kunt u
   op het tabblad 'Adres' bij de vaste werknemergegevens 'Inwoner van' instellen.

·  De functielonen Horeca zijn niet meer in Loon opgenomen.

·  Pensioenopgaven kunt u nu ook inzenden via het tabblad 'Loon- en pensioenaangiften'.

·  U dient een einddatum voor toepassing van de 30%-regeling op te geven.

·  Vanaf 1 januari 2019 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

·  De naam van de toeslag type 'Bruto zonder vakantiereservering' is aangepast naar
   'Bruto onkostenvergoeding'.

·  Er is een nieuw type verzuim 'Kortdurend zorgverlof' toegevoegd. Het is mogelijk hierbij
   een ongewijzigde pensioenopbouw in te stellen.

·  Het is mogelijk een ongewijzigde pensioenopbouw in te stellen bij 'Onbetaald verlof'. Zie
   hiervoor het tabblad 'Verzuim/verlof' bij de werknemer.

·  Het instellen van de uitbetalingsmaand ('gegarandeerd') PKB/Eindejaarsreservering is nu
   instelbaar op werkgeversniveau.

·  (De)selecteren van een werknemer in het verloningsscherm werkt alleen door de vakjes
   aan of uit te vinken.

·  Het verzenden van overzichten naar Mijn LoonDossier kunt u nu direct vanuit het Loon
   vandaag-scherm.

·  Bij de vaste werknemersgegevens zijn de subtabbladen 'Toeslagen' en 'Inhoudingen'
   samengevoegd
.

·  De componenten DO&R zijn uit Loon verwijderd. Hiervoor zijn sinds 2016 de componenten
   TSF Spaaruren (overwerk) en TSF spaaruren (reisuren) beschikbaar.

·  In de pensioenopgave Stipp worden geen IBAN meer doorgegeven.

·  In de risicogroep 03 Bouwbedrijf en 03 UTA-personeel in het bouwbedrijf wordt de
   PAWW-premie ook gerekend over de TSF-bedragen.

·  In deze versie is de risicogroep 17 Dierenspeciaalzaken en 17 Pianovakhandel en
   Muziekhandelaars
toegevoegd. Mogelijk moeten werknemers in de risicogroep 17
   Detailhandel in deze nieuwe groep ingedeeld worden.

·  De naam van risicogroep en 17 Fashion, sport & lifestyle (Woninginrichting) is
   gewijzigd naar 17 Retail non-food en 17 Retail non-food (Woninginrichting).

·  In de sectoren 21 Havenclassificeerders, 28 Taxivervoer, 30 Besloten busvervoer, en
   32 Goederenvervoer
, rekenen we bij 4-wekenlonen voor de pensioenberekening met 261
   dagen.

·  In de risicogroep 35 Apothekers is de vakantietoeslag als onderdeel van de pensioen-
   grondslag opgenomen.

·  In de risicogroep 42 Groothandel in bloemen en planten rekent Loon nu met het
   vastgestelde bruto periodeloon in plaats van met een januari-grondslag.

·  In de risicogroep 51 Kartonnage is de vakantietoeslag als onderdeel van de
   pensioengrondslag opgenomen.

·  In de 52 Uitzendbedrijven is een nieuw type toeslag 'Inlenersbeloning' toegevoegd.
   Inlenersbeloningen kunnen alleen worden toegepast bij oproepkrachten in de sector 52
   ABU of NBBU. U leest er meer over in de handleiding 'Inlenersbeloningen'.

·  In de sector 52 Uitzendbedrijven wordt over overwerk geen pensioen meer berekend.

·  In de sector 52 Uitzendbedrijven wordt het vakantiegeld nu berekend over het
   uitbetalingsmoment van de reserveringen vrije dagen en feestdagen, in plaats van over het
   reserveringsmoment.

·  De premies 2019 van onderstaande risicogroepen zijn helaas nog niet compleet:
22 Binnenscheepvaart
28 Ambulancevervoer
29 Vervoer (openbaar)
42 Groothandel in textielgoederen
42 Groothandel in dranken
48 Kalkzandindustrie
49 Natwasserij
50 Drankenindustrie
51 Schoen-, leder-, lederwarenindustrie
63 Overheid defensie
66 Overheid uitvoering WSW
67 W.S.W.- bedrijven

·  In deze versie van Loon kunt u nog geen periodieke pensioenopgaven inzenden voor:
AGH UPA (Molenaars)
AGH UPA (Slagers)
AGH UPA (Kappers)
AZL UPA (True Blue)
AZL UPA (Rijn- en Binnenvaart)