Release notes Loon 2019

Versie 21.0.114. Gepubliceerd 8 april 2019

·  In deze versie is een storende fout verholpen die er in zeer uitzonderlijke gevallen toe
   leidde dat verkeerde loonstroken werden verzonden per e-mail. Hierover bent u reeds
   geïnformeerd via een bericht in Loon.