Waarom de overstap naar Loon Online?

Prijs Loon Online

De Loon-prijzen zijn sinds 2020 verhoogd met € 75 Online-kosten.

Reden: de investeringen in extra serveropslag en in de licentiekosten (Microsoft) van Loon Online betekenen voor ons bedrijf een kostenverhoging van € 75 euro per jaar, per klant. De € 75 extra die we de klant doorberekenen, is dus kostendekkend en geen cent meer dan dat.