Wat is Loon Online? Uitleg voor Loon Op Proef-gebruikers

Veilig in de private cloud

Iedere Loon-gebruiker heeft een eigen, veilig afgeschermde plek op onze servers in de private cloud. Op die servers draait dus de Loon-programmatuur, maar ook al uw Loon-data wordt er opgeslagen (werknemer- en werkgevergegevens, verloningen, aangiften, et cetera).