Loon Online in de private cloud

1.0 Inleiding hoofdstuk 1

U gaat aan de slag met Loon Online. In dit hoofdstuk leest u wat Loon Online precies is, en hoe u zich ervoor aanmeldt.

Ook kijken we in dit eerste hoofdstuk naar Loons licentie- en verwerkersovereenkomst en - in het directe verlengde daarvan - naar de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1.1 Wat is Loon Online?
1.2 Eerst aanmelden voor Mijn Loon
1.3 Daarna aanmelden voor Loon Online
1.4 Rdp-file installeren op uw bureaublad
1.5 Contact maken met Loon Online
1.6 De licentie-overeenkomst en verwerkersovereenkomst (AVG)
1.7 Prijzen Loon Online