Mailen vanuit Loon Online

Wat is het probleem? Loon Online vormt een externe server

Ook vanuit Loon Online kunt u werknemers hun pdf-loonstroken mailen. Maar de instellingen erachter zijn wezenlijk anders dan mailen vanuit Loon op uw pc (lokaal). Reden: met Loon Online mailt u vanaf een andere locatie, namelijk vanaf de externe server van Loon Online. Met Loon op uw pc (lokaal) speelde de externe server van Loon geen rol.

Vrijwel alle providers zien Loon Online standaard als een externe locatie. Loon Online stelt voor het verzenden van e-mail naar buiten echter geen beperkingen. De beperkingen zitten veelal bij uw e-mailprovider of uw e-mailserver, en de manier waarop alle e-mailservers op het internet controleren of e-mail legitiem is of niet. Gevolg: zonder maatregelen zal e-mail verzonden vanuit Loon Online in de meeste gevallen ergens op het internet worden geblokkeerd. Een aantal providers zal mail verstuurd buiten hun netwerk zelfs helemaal blokkeren.


Deze strengheid van de providers heeft alles te maken met de strikte wetgeving rond de privacywet AVG, die in mei 2018 werd geïntroduceerd. We zouden e.e.a. natuurlijk graag anders zien maar dit ligt buiten de invloedsfeer van Loon Salarissoftware BV.

Om het probleem te omzeilen zijn er drie mogelijkheden. De eerste en makkelijkste oplossing? Mijn LoonDossier. Maar we begrijpen, als u een administratiekantoor hebt, dat sommige cliënten van u niet altijd de overstap naar Mijn LoonDossier willen of kunnen maken.

Dan resteren er twee oplossingen buiten Mijn LoonDossier om. Die werken ook, maar u moet goed opletten hoe u ze inregelt, via 'Opties', 'Persoonlijke instellingen', 'Loon Mail'. Uw systeembeheerder kan u helpen als u er zelf niet uitkomt.  

In dit document kijken we nader naar de drie wegen om de e-mailproblemen vanuit Loon Online op te lossen.

Drie oplossingen voor tegenhouden mails vanuit Loon Online

Hoe vervelend wellicht ook maar u moét een van de drie onderstaande oplossingen kiezen anders kunt u met Loon Online geen e-mails versturen.