Mailen vanuit Loon Online

2) Mailen via uw eigen provider of e-mailserver

Wilt u toch geen gebruik (gaan) maken van Mijn LoonDossier? Dan zijn er nog twee andere mogelijkheden om het tegenhouden van e-mail vanuit Loon Online door providers op te lossen:
2) Mailen via uw eigen provider of e-mailserver (dat leggen we in dit hoofdstuk nader uit).
3) Gebruikmaken van de zogeheten 'Loon Online mail relay service'.

Het maakt niet uit welke u oplossing u kiest, ze zouden beide moeten werken. Werkt een methode toch niet voor u, probeert u dan de andere werkwijze.

Bij deze 2e mogelijke oplossing - mailen via eigen provider of e-mailserver -  is een voordeel dat de verstuurde mails ook in de map van de gebruikte email user staan. De methode is echter wel wat omslachtiger dan methode 3).

Voor de hier beschreven oplossing 2) kiest u in Loon voor 'Opties', en dan 'Persoonlijke instellingen', 'Loon Mail'. Daar vult u een aantal velden in. Onderstaand per onderdeel meer info.

Gebruik LoonMail...
Vink deze optie altijd aan.

• Naam afzender

Dat is de naam van de 'afzender' die de ontvanger van de mail te zien krijgt. Bijvoorbeeld: Administratiekantoor AA, Zwolle.

• E-mail afzender
Dit is uw eigen e-mailadres. Bijvoorbeeld: info@admkantoorAA.nl

Mailserver
Bij het instellen van uw e-mail programma, moet u een zogeheten SMTP-(mail)server instellen. Dit is nodig voor het versturen van e-mail. Wij kunnen helaas het instellen van een SMTP-server niet standaard voor u regelen want die instelling verschilt per internet-provider.

Loon probeert u wel te helpen door bij de 'Mailserver' en 'Kies' de belangrijkste providers te tonen en hun mailserver-adres, maar dat werkt zeker niet in alle gevallen correct.

Ons advies luidt: neem contact op met uw provider!

Poortnummer, en Gebruik SSL
Ons advies luidt ook hier: neem contact op met uw provider! Want de precieze instellingen wisselen per provider, en ook nog eens in de tijd.

Gebruikersnaam
Dat is normaal gesproken uw standaard e-mailadres. Om daar zeker van te zijn, hebt u de brief nodig die u hierover van uw provider hebt gekregen toen u zich bij hen aanmeldde.

De gebruikersnaam hebt u ingevuld in uw e-mailprogramma zoals Outlook, Thunderbird of Windows Mail.

Wachtwoord
Ook uw wachtwoord vindt u in de betreffende brief van uw provider. En ook uw wachtwoord hebt u vervolgens ingevuld in uw e-mailprogramma.

Als u zelf de gebruikersnaam of het wachtwoord niet meer weet of kunt terugvinden, dient uw netwerkbeheerder deze nogmaals aan u te verstrekken. Uw provider of mailserver herkent daarna dat u geautoriseerd bent en zal in de meeste gevallen toch uw e-mails via Loon Online accepteren.

Domein
Dit veld hoeft u in de meeste gevallen niet in te vullen. Het 'Domein' moet u namelijk alleen invullen als de 'naam' van uw provider niet eindigt op 'nl' of 'com'. Als u een Engelse provider hebt, zal de domeinnaam bijvoorbeeld eindigen op ukmail.co.uk.

U kunt simpel testen of u ook de domeinnaam in moet vullen. Vul eerst de gebruikersnaam en het wachtwoord in, en klik dan op 'Verzend test-email'. Als dat niet werkt, moet u waarschijnlijk eveneens de domeinnaam invullen. Ook die vindt u in de brief van uw provider.

Kopie naar
Hier kunt u het e-mailadres ingeven dat via een CC of BCC een kopie krijgt van de e-mails die u via LoonMail verstuurt. Meestal zal dat uw eigen e-mailadres zijn.

Al met al ziet het scherm 'LoonMail' er bij oplossing 2) zo uit:


Afbeelding: Oplossing 2. LoonMail

Let op: voordat u dit tabblad sluit, even een test-e-mail verzenden! Via de optie rechtsonderin. Dat ziet u direct of e.e.a. nu juist door u is ingesteld.