Faq's Loon Online

Waarom blokkeren providers e-mail van Loon Online?

Wanneer u vanuit Loon Online direct documenten mailt naar werknemers (zoals hun pdf-loonstroken) dan kunnen er problemen optreden als uw mailprovider niet accepteert dat u vanaf een andere (externe) locatie e-mail verstuurt.  

 

Loon Online is voor de meeste providers standaard een externe locatie. Loon Online stelt voor het verzenden van e-mail naar buiten echter geen beperkingen. De beperkingen zitten daarom veelal bij uw e-mailprovider of uw e-mailserver, en de manier waarop alle e-mailservers op het internet controleren of e-mail legitiem is of niet. Gevolg: zonder maatregelen zal e-mail verzonden vanuit Loon Online in de meeste gevallen ergens op het internet worden geblokkeerd. 

 

Een aantal providers zal mail verstuurd buiten hun netwerk zelfs helemaal blokkeren. 

 

Twee oplossingen bij blokkeren providers e-mail van Loon Online
Om het tegenhouden van e-mail vanuit Loon Online door providers op te lossen, zijn er deze twee mogelijkheden:

1) Mailen via uw eigen provider of e-mailserver. Uitleg: https://www.loon.nl/loon/Loon_Online_mailinstructie/1)_Mailen_via_uw_eigen_provider_of_e-mailserver.html

2) Gebruikmaken van de zogeheten 'Loon Online mail relay service'. Uitleg: https://www.loon.nl/loon/Loon_Online_mailinstructie/2)_Loon_Online_mail_relay_service.html

Voor- en nadelen opties
Het maakt niet uit welke u oplossing u kiest, ze zouden beide moeten werken. Werkt een methode toch niet voor u, probeert u dan de andere werkwijze.

 

Bij mailen via eigen provider (oplossing 1) is een voordeel dat de verstuurde mails ook in de map van de gebruikte email user staan.

 

Oplossing 2) is het meest eenvoudig, maar heeft als nadeel dat verzonden e-mails niet ergens in een map 'Verzonden items' staan.