Levensloopregeling

Voorbeeld levensloop-opname voor deelverlof (2019)

• Werknemer heeft 1,5 jaar gespaard voor de levensloop. In 2011 reeds, en in 2019 tot en met de maand juni.
• Let op: Er mag geen levensloopverlofkortings-opbouw zijn na het jaar 2011. Een werknemer kan namelijk maximaal zes jaar levensloopverlofkorting genieten. Het jaar 2006 (start van levensloopsparen) plus die zes jaren is het jaar 2011.
• Daarmee heeft hij recht op 1 x € 215 (data 2019) levensloopverlofkorting.
• Let op: het levensloopverlofkortingsbedrag is in de jaren vóór 2019 niet altijd € 215 per    jaar geweest, maar het bedrag van het 'huidige' jaar telt.
• De werknemer wil per 1 juli 2019 een halfjaar lang slechts tien dagen per maand werken.
• Dus het aantal loondagen per maand wordt: 21,67 -/- 10 verlofdagen = 11,67.
• Het levensloopbedrag hoeft dus zijn reguliere bruto loon niet geheel te 'vervangen'.
• Werknemer verdient normaal € 2.000 bruto

Wat vult u zelf in?
• In het veldje 'Opname uit levensloopregeling per periode' op het tabblad 'Loon', 'Sparen' geeft u als bedrag in: € 1.077,06. Namelijk: (11,67 :/: 21,67) */* € 2.000.
• U vult, in ons voorbeeld(!), bij 'Aantal jaren deelname levensloopregeling tot en met 2011' het getal '1' in. Namelijk het jaar 2011, waarin door deze werknemer ook reeds aan levensloopsparen werd gedaan. Loon heeft dat eerdere jaar – in dit voorbeeld – dus niet geregistreerd.

• U zet op hetzelfde tabblad het percentage of bedrag aan levensloopinleg op nul:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, Loon, Sparen, Opname

Afbeelding: Werknemer, Loon, Sparen, Opname

• Verder moet u niets zelf invullen. Dus niet het aantal loondagen en loonuren aanpassen, want die blijven onveranderd. En ook niet het standaardloon wijzigen. Loon regelt dat zelf.

Loonberekening, Loonstrook
In dit voorbeeld ziet de 'Loonstrook' er voor juli 2019 zo uit:

Afbeelding: Loonberekening, Grondslagen, Levensloopregeling, Opname

Loonberekening, Grondslagen
Het tabblad 'Grondslagen' toont: Opname levensloopregeling € 1.077,06. De werknemer ontvangt de levensloopverlofkorting direct in deze eerste maand. Deze werknemer heeft totaal recht op € 215 korting. Dat is samen met de 'Algemene heffingskorting' (€ 191,08) en de 'Arbeidskorting' (€ 283,25) namelijk een totaalbedrag (€  689,33) dat lager is dan het totaal aan loonheffingen (€ 736,50). Ingehouden loonheffing derhalve: € 47,17:

Afbeelding: Loonberekening, Grondslagen, Levensloopregeling, Opname