Levensloopregeling

Voorbeeld 12proc. levensloopinleg

De werknemer in ons voorbeeld mag ook vanaf 2013 mee kan (blijven) doen aan de levensloopregeling. We kiezen voor een storting van 12% (het maximum) over het brutoloon, zonder werkgeversbijdrage, en niet bij bijzondere beloningen:


Afbeelding: Werknemer, Loon, Sparen

Loonberekening
De loonstrook ziet er dan zo uit:

Afbeelding: Loonberekening, Levensloopregeling, Inleg

De levensloopregeling is uiteraard een inhoudingspost voor de werknemer. De levensloop-regeling gaat over 'het bruto', dat wil zeggen over het bruto loon plus de bruto vakantie-reservering van 8%. In dit voorbeeld over € 2.160 x/x 12% = € 259,20.Grondslagen
In dit voorbeeld toont het tabblad 'Grondslagen' het volgende:

Afbeelding: Loonberekening, Grondslagen, Levensloopregeling, Inleg

Zoals gezegd: de inleg voor de levensloopregeling vormt een inhouding voor alle heffingen. Het bedrag mag dan ook van het bruto worden afgetrokken om tot het heffingsloon te komen. Het mag echter niet als aftrekpost gelden voor de eventuele pensioenpremies, waarvan de grondslag het Pensioenloon is.