Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Saldo levensloop volledig opnemen in 2013

Wil de werknemer zijn volledige levensloopsaldo in één keer opnemen in 2013? Draai dan in de periode dat hij dat wil doen eerst de reguliere verloning. Kies daarna voor de Bijzondere beloning ‘Incidentele opname levensloop’. Dit scherm verschijnt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Incidentele opname levensloop
Afbeelding: Incidentele opname levensloop

U laat hier aangevinkt staan dat de werknemer het volledige saldo van zijn levensloop in één keer wil opnemen. Dat betekent dat de levensloopregeling voor hem eindigt. De werknemer krijgt bij volledige opname 20% vrijstelling voor de loonheffingen over het saldo op de levenslooprekening zoals dat was op 31 december 2011. Dus voor de rest (80%) geldt de vrijstelling niet. Daarover betalen de werknemer en de werkgever dus wél de volledige loonheffingen. Met loonheffingen wordt bedoeld: de landelijk verplichte werknemerspremies (WAO/WIA, WW, Sectorfonds), de premie ZVW en de loonheffing.

U geeft in dit scherm tevens aan wat het huidige saldo (2013) van de levensloopregeling bij deze werknemer is. Bovendien geeft u aan wat het levensloopsaldo op 31 december 2011 was. Want – zoals gezegd - over dát saldo hoeft u bij volledige opname over 20% geen loonheffingen te betalen.

Voorbeeld volledige opname
Stel, de werknemer wil zijn volledige levensloopsaldo opnemen. Het huidige saldo bedraagt € 1.000. Het saldo per 31 december 2011 was € 800. Dan ziet de loonstrook van de opname er zo uit:


Afbeelding: Volledige opname levensloop, loonberekening

De levensloopkorting van € 160 is 20% van € 800 (het saldo op 31 december 2011).

U ziet tevens de 20% korting op de werknemerspremie WGA-diff (0,235%), die berekend wordt over het heffingsloon van € 840. Namelijk over de € 800 minus 20% = € 640, plus de
€ 200 die gespaard is vanaf 2012 en die volledig belast is.

Op het tabblad ‘Kosten werkgever’ zijn de premiebedragen eveneens gebaseerd op het heffingsloon van € 840.

Verder verschijnt op de strook het bedrag voor de ‘Levensloopverlofkort.’. Dat is de reguliere korting zoals die al vanaf het begin van de levensloopregeling bestaat. Die reguliere levensloopverlofkorting is afhankelijk van het aantal gespaarde jaren. In 2013 is het bedrag voor de levensloopverlofkorting € 205 per gespaard jaar. In ons voorbeeld van drie gespaarde jaren (tussen de jaren 2006 tot 2012) ontvangt de werknemer dus € 615 aan reguliere levensloopverlofkorting.