Levensloopregeling

Let op! Overgangsrecht levensloopregeling t/m 31 oktober 2021

De levensloopregeling is indertijd ingevoerd om werknemers de mogelijkheid te bieden te sparen voor onbetaald verlof. Met ingang van 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. Maar deelnemers die op 31 december 2011 ten minste € 3.000 op hun rekening hadden staan, mogen op grond van het overgangsrecht doorsparen tot en met 2021.

Op 31 december 2021 zou dit overgangsrecht eindigen en het spaarsaldo vrijvallen. Echter, omdat de einddatum van 31 december 2021 tot uitvoeringsproblemen leidt, heeft het kabinet besloten de einddatum met twee maanden te vervroegen. Het overgangsrecht (onbelaste aanspraak volgens de omkeerregel) geldt nu tot en met 31 oktober 2021 waardoor het spaarsaldo per 1 november 2021 wordt belast.

Er komt een inhoudingsplicht voor de uitvoerder van de levensloopregeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bank of de verzekeraar waar het levensloopgeld is ondergebracht. Deze inhoudingsplicht bij de uitvoerder komt in plaats van de inhoudingsplicht bij de werkgever, voor wie het er nu een stuk eenvoudiger op wordt. De werkgever speelt immers geen rol meer bij het belasten van de aanspraak.