Levensloopregeling

Gegevens vastleggen voor levensloopregeling

In dit werknemerscherm kunt u de instellingen rond de levensloopregeling kwijt:


Afbeelding: Werknemer, Loon, Sparen

Werknemer
Hier geeft u aan dat deze werknemer meedoet aan de levensloopregeling met een percentage over zijn brutoloon, of via een vast bedrag. De werknemer mag, zoals gezegd, per jaar maximaal 12% van zijn bruto jaarloon sparen voor de levensloopregeling.

Wilt u dat voor deze werknemer ook over zijn Incidentele (= bijzondere) beloningen het percentage, of vaste bedrag levensloop wordt berekend? Vink de optie 'Ook bij bijzondere beloningen' dan aan. Incidentele (= bijzondere) beloningen zijn bijvoorbeeld een bonus, 13e

maand en overwerk.

Het hangt er allemaal maar net vanaf hoe snel de werknemer de levenslooptegoeden wil opbouwen, en hoeveel hij van zijn loon kan 'missen'.

Werkgeversbijdrage
U kunt in dit scherm ook aangeven dat de werkgever een bijdrage levert aan de levensloopregeling. In verreweg de meeste cao's hoeft de werkgever geen bijdrage te leveren aan de levensloopregeling.

De eventuele werkgeversbijdrage kunt u in dit scherm 'aanstippen'. Het percentage dat de werkgever bijdraagt, vult u in bij de vaste werkgevergegevens, tabblad 'Premies'. Als u vervolgens in dit tabblad 'Sparen' het veldje 'Zoals bij werkgever' aanstipt, dan wordt dát percentage toegepast bij de deze werknemer. Tussen de haakjes ziet u staan welk percentage bij de werkgever is ingevuld.

Als u het veldje 'Afwijkend' aanstipt en het afwijkende percentage ingeeft, wordt dát percentage toegepast bij de deze werknemer.

Werkgeversbijdrage? Dan voor alle werknemers
Stel dat de werkgever een bijdrage levert aan de levensloopregeling van 'een' werknemer. Dan is die werkgever verplicht ook aan de 'soortgelijke' werknemers (zelfde afdeling bijvoorbeeld) een werkgeversbijdrage aan te bieden.

Doet een 'soortgelijke' werknemer niet mee aan de levensloopregeling dan wordt de werkgever verplicht een bruto toeslag voor die werknemer te betalen. Die keuze vormt een verhoging van het brutoloon van deze werknemer.

U kunt de opties 'Levensloopregeling' of 'Bruto loon' aangeven op dit tabblad 'Sparen'.