Levensloopregeling

Eerder toegepaste levensloopverlofkorting via ander salarispakket?

Op het tabblad 'Sparen' bij de werknemer staat onderin ook het veldje 'Eerder toegepaste levensloopverlofkorting'. Hier vult u het bedrag aan levensloopverlofkorting in dat eventueel reeds eerder is toegepast vóórdat u met het Loon-pakket werkte. Dit kan de situatie dus verder compliceren.

Voorbeeld eerder toegepaste levensloopverlofkorting
• Werkgever gebruikt sinds januari 2013 het Loon-pakket
• Daarvóór werkte hij met een ander salarispakket.
• Werknemer in kwestie doet sinds 2008 mee aan de levensloopregeling, en heeft in 2008 ook al levensloopverlof opgenomen.
• In 2019 gaat de werknemer opnieuw met levensloopverlof.
• U hebt bij 'Aantal jaren deelname levensloopregeling tot en met 2011' vier ingevuld. Immers, vanaf 2012 mag er geen sprake meer zijn van levensloopverlofkortings-opbouw. Dus alleen voor de jaren 2008 tot en met 2011, totaal vier jaar.

Loon weet nu nog niet dat er in 2008 ook al is deelgenomen aan levensloopregeling, en de korting van dat jaar (2008) reeds volledig is toegepast, via het andere salarispakket. U vult in het veldje 'Eerder toegepaste levensloopverlofkorting' dan ook '191' in, namelijk voor de reeds 'opgenomen korting' over het jaar 2011:

Afbeelding: Wn-gegevens, Loon, Sparen, Eerder toegepaste levensloopverlofkorting

Loon zal dan in de volgende verloningsmaand(en) totaal 'slechts' € 645 levensloopverlof-korting aftrekken van het te betalen bedrag loonheffingen. Namelijk vier maal € 215 (= € 860), minus € 191.