Levensloopregeling

Algemene uitleg levensloop

• De levensloop is een per 2006 ingevoerde fiscale regeling om het sparen voor een
vervangend inkomen tijdens een periode van onbetaald verlof voordeliger te maken. Dit onbetaald verlof kan bijvoorbeeld zijn ouderschapsverlof, zorgverlof of een sabbatical. Ook een periode van onbetaald verlof voorafgaand aan het pensioen is mogelijk.
• 'Onbetaald' wil zeggen dat geen salaris uitbetaald wordt, in de plaats daarvan ontvangt de werknemer een uitkering uit zijn eigen levenslooptegoed.
• De werknemer mag jaarlijks maximaal 12% van diens brutoloon sparen.
• Werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder waren, maar nog geen 56 jaar, mogen jaarlijks meer dan 12% van het brutoloon sparen.
• Levensloopsparen mag tot maximaal 210% van het bruto jaarloon.

Sinds 1 januari 2012 levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers!
Let op: Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Alleen werknemers die op 31 december 2011 meer dan 3.000 euro op de levenslooprekening hadden staan mogen nog sparen in de regeling.

Levenslooptegoed van € 3.000 of meer
Als uw werknemer op 31 december 2011 een levenslooptegoed had van € 3.000 (inclusief het rendement over 2011) of meer, kan hij tot en met 31 december 2021 gebruik blijven maken van de levensloopregeling. NB Vanaf die datum valt het nog resterende bedrag aan levensloopsparen in één keer vrij.

Sinds 1 januari 2013 mag uw werknemer bij een levenslooptegoed van € 3.000 of meer het levenslooptegoed ook opnemen voor andere doeleinden dan verlof.

Levensloopregeling: 80%-regeling vervallen per 2016
Om het uitbetalen van levenslooptegoed te stimuleren, gold in 2015 een bijzondere regeling voor het in 1 keer uitbetalen van levenslooptegoed: de 80%-regeling. Deze regeling is vervallen per 1 januari 2016.