Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Aantal jaren deelname levensloopregeling tot aan dit jaar

Het kan zijn dat een werknemer reeds levensloop spaarde vóórdat u met het Loon  salaris-pakket ging verlonen. Dan moet u in Loon het aantal extra jaren invullen dat er is deelgenomen aan de levensloopregeling. U kunt de eventuele extra jaren invullen op het tabblad 'Loon', 'Sparen' bij de vaste werknemersgegevens.

Zoals gezegd: door de nieuwe regelgeving is er vanaf 2012 geen sprake meer van de opbouw van  levensloopverlofkorting, alleen nog voor de gespaarde jaren daarvóór.

Voorbeeld eerder toegepaste levensloopverlofkorting
• Werkgever gebruikt sinds januari 2013 het Loon-pakket
• Daarvóór werkte hij met een ander salarispakket.
• Werknemer in kwestie doet sinds 2008 mee aan de levensloopregeling, maar heeft nog
  geen levensloopverlof opgenomen.
• Per september 2013 gaat de werknemer voor het eerst met levensloopverlof.

In dit voorbeeld vult u bij het veldje ‘Aantal jaren deelname levensloopregeling tot aan dit loonjaar’ het getal vier in. Namelijk van 2008 tot en met 2011. Loon weet dan dat er in 2013 in een levensloopverlofkorting van ‘slechts’ vier maal € 205 (data 2013) mag worden toegepast. Totaal € 820 levensloopverlofkorting.

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, met
levensloopverlofkorting
Afbeelding: Loonberekening, met levensloopverlofkorting