Levensloop, werkbonus, spaarloon. Stand van zaken sinds 2013

Werkbonus

Per 2013 is een werkbonus geïntroduceerd voor werknemers die arbeidsinkomsten genieten en geboren zijn in 1953 (regeling 2017).

De werkbonus betreft een loonheffingskorting, en verloopt via de loonstrook.

Bedragen werkbonus
De hoogte van de werkbonus is afhankelijk van de hoogte van het arbeidsinkomen van de werknemer. De werknemer heeft in 2017 een arbeidsinkomen van meer dan € 17.327 en niet meer dan € 33.694. In onderstaande tabel ziet u voor 2017 welke werkbonus van toepassing is bij welk arbeidsinkomen:

Arbeidsinkomen

Arbeidsinkomen niet

Werkbonus

meer dan

-

€ 17.327

geen

€ 17.327

€ 19.252

58,1% x (arbeidsinkomen - € 17.327)

€ 19.252

€ 23.104

€ 1.119

€ 23.104

€ 33.694

€ 1.119 - 10,567% x (arbeidsinkomen - € 23.104)

€ 33.694

-

geen


Voorbeeld 1
Werknemer geboren in 1953. Het arbeidsinkomen is € 18.000. De werkbonus is 58,1% van € 673 (€ 18.000 - € 17.327) = € 392.

Voorbeeld 2
Werknemer geboren in 1953. Het arbeidsinkomen is € 30.000. De werkbonus is € 1.119 - € 728 (10,567% van (€ 30.000 - 23.104)) = € 391.

De werkgever houdt bij het berekenen van het loon rekening met de werkbonus. De bedragen van de werkbonus kunnen iets afwijken van de bedragen in de tabel. Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt een eventueel verschil in de werkbonus rechtgezet.

Update: Werkbonus vervalt per 2018

De werkbonus komt op 1 januari 2018 te vervallen. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die op Prinsjesdag 2016 is gepresenteerd.