Levensloop, werkbonus, spaarloon. Stand van zaken sinds 2013

Werkbonus

De werkbonus is per 2018 afgeschaft. In 2013 werd een werkbonus geïntroduceerd voor werknemers die arbeidsinkomsten genieten en geboren zijn in 1953 (regeling voor het jaar 2017). De werkbonus betrof een loonheffingskorting, en verliep via de loonstrook.

Bedragen werkbonus
De hoogte van de werkbonus was afhankelijk van de hoogte van het arbeidsinkomen van de werknemer. De werknemer had - als voorbeeld - in 2017 een arbeidsinkomen van meer dan € 17.327 en niet meer dan € 33.694. In onderstaande tabel ziet u voor 2017 welke werkbonus van toepassing was bij welk arbeidsinkomen:

Arbeidsinkomen

Arbeidsinkomen niet

Werkbonus

meer dan

-

€ 17.327

geen

€ 17.327

€ 19.252

58,1% x (arbeidsinkomen - € 17.327)

€ 19.252

€ 23.104

€ 1.119

€ 23.104

€ 33.694

€ 1.119 - 10,567% x (arbeidsinkomen - € 23.104)

€ 33.694

-

geen


Voorbeeld 1
Werknemer geboren in 1953. Het arbeidsinkomen is € 18.000. De werkbonus is 58,1% van € 673 (€ 18.000 - € 17.327) = € 392.

Voorbeeld 2
Werknemer geboren in 1953. Het arbeidsinkomen is € 30.000. De werkbonus is € 1.119 - € 728 (10,567% van (€ 30.000 - 23.104)) = € 391.

De werkgever hield bij het berekenen van het loon rekening met de werkbonus. De bedragen van de werkbonus konden iets afwijken van de bedragen in de tabel. Bij de aangifte inkomstenbelasting werd een eventueel verschil in de werkbonus rechtgezet.

Nogmaals: de werkbonus is per 2018 afgeschaft.