Levensloop, werkbonus, spaarloon. Stand van zaken sinds 2013

Levensloop

Algemeen
De levensloop is een per 2006 ingevoerde fiscale regeling om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode van onbetaald verlof voordeliger te maken. Dit onbetaald verlof kan bijvoorbeeld zijn ouderschapsverlof, zorgverlof of een sabbatical. Ook een periode van onbetaald verlof voorafgaand aan het pensioen is mogelijk. "Onbetaald" wil zeggen dat geen salaris uitbetaald wordt, in de plaats daarvan ontvangt de werknemer een uitkering uit zijn eigen levenslooptegoed.

De levensloopregeling  is per 1 januari 2012 niet meer beschikbaar is voor nieuwe deelnemers.

Levenslooptegoed van minder dan € 3.000
Als uw werknemer op 31 december 2011 een levenslooptegoed had van minder dan € 3.000 (inclusief het rendement over 2011), valt het tegoed vrij op 1 januari 2013. Bij die vrijval houdt u loonheffingen in over 80% van het tegoed dat uw werknemer had op 31 december 2011. Het rendement dat uw werknemer sinds 1 januari 2012 heeft opgebouwd, moet u wel volledig belasten. Bij het inhouden van de loonheffingen houdt u rekening met de opgebouwde levensloopverlofkorting. Loon doet dit automatisch correct voor u.

Levenslooptegoed van € 3.000 of meer
Als uw werknemer op 31 december 2011 een levenslooptegoed had van € 3.000 (inclusief het rendement over 2011) of meer, kan hij tot en met 31 december 2021 gebruik blijven maken van de levensloopregeling. Het niet-opgenomen tegoed valt op 31 december 2021 automatisch vrij.

Als uw werknemer het volledige tegoed in 2013 opneemt, houdt u loonheffingen in over 80% van het levenslooptegoed dat uw werknemer had op 31 december 2011. Het tegoed dat uw werknemer vanaf 1 januari 2012 heeft gespaard, moet u wel volledig belasten. Bij het inhouden van de loonheffingen houdt u rekening met de opgebouwde  levensloop-verlofkorting. Ook deze variant regelt Loon automatisch correct voor u.

Sinds 1 januari 2013 mag uw werknemer bij een levenslooptegoed van € 3.000 of meer het levenslooptegoed ook opnemen voor andere doeleinden dan verlof.

Uitgebreide uitleg levensloop
Veel meer over de levensloop, bijvoorbeeld hoe u:
- een volledige opname van het levenslooptegoed realiseert,
- een ‘incidentele’ deelopname regelt, of
- juist doorgaat met de levensloopregeling, leest u hier: https://www.loon.nl/Handleiding/Levensloopregeling.pdf