We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

LPG sector 18 Reiniging via APG

Geen losse correcties meer

Reeds sinds 2012 gaan eventuele correcties altijd mee in de volgende LPG. Het systeem van losse correcties insturen (zoals dat werd gehanteerd tot en met het jaar 2011) bleek niet altijd goed te werken, en leidde tot vragen.

Hier ziet u een voorbeeld van een correctie die wordt meegenomen in periode februari, maar die slaat op periode januari. De correctie gaat dus niet 'los' mee:

Loon salarissoftware Afbeelding: Administratie LPG, Geen losse correctie
Afbeelding: Administratie LPG, Geen losse correctie

Wat wel kan: de laatste LPG verwijderen en opnieuw insturen. Dat doet u als volgt: 'Loon- en pensioenaangiften', 'Overzicht alle LPG's'.

U belandt dan in hetzelfde scherm als bovenstaand. Selecteer nu de laatste periode en kies voor 'Verwijder'. U kunt hierna opnieuw inzenden.