LPG sector Bouw via APG

Geen losse correcties meer

Sinds 2012 gaan eventuele correcties altijd mee in de volgende LPG. Het systeem van losse correcties insturen (zoals dat werd gehanteerd tot en met het jaar 2011) bleek niet altijd goed te werken, en leidde tot vragen.

Hier ziet u een voorbeeld van een correctie die wordt meegenomen in periode 2, maar die slaat op periode 1. De correctie gaat dus niet ‘los’ mee:

Loon salarissoftware Afbeelding: Administratie LPG, Geen losse
correctie
Afbeelding: Administratie LPG, Geen losse correctie

Wat wel kan: de laatste LPG verwijderen en opnieuw insturen. Dat doet u als volgt: 'Overzichten', 'Kies overzicht', 'Periodieke opgave', 'APG (Af)Bouw (...)', 'Maak overzicht'. Kies nu voor de knop 'LPG administratie'.

U belandt dan in hetzelfde scherm als bovenstaand. Selecteer nu de laatste periode en kies voor 'Verwijder'. U kunt hierna opnieuw inzenden.