Kostprijsberekening 2012 sector 03 Bouw en 03 UTA Bouw

03 UTA Bouw, kostprijscalculatie per uur

Wanneer u een kostprijscalculatie per uur voor de sector 03 UTA Bouw wilt maken dan kunt

de loonkosten per week delen door de volgende omrekeningsfactor: 211,17 / 261 x 40 uur  =  32,35 uur. Ook hiermee volgen we dezelfde werkwijze als Bouwend Nederland.

De omrekeningsfactor is als volgt samengesteld: