Kostprijsberekening 2012 sector 03 Bouw en 03 UTA Bouw

03 Bouw, kostprijscalculatie per uur

Wanneer u een kostprijscalculatie per uur voor de sector 03 Bouw wilt maken dan kunt de loonkosten per week delen door de volgende omrekeningsfactor: 185,95 : 243 x 40 uur  = 30,60 uur. Hiermee volgen we dezelfde werkwijze als Bouwend Nederland.

De omrekeningsfactor is als volgt samengesteld: