We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Kindverlof en pensioen

Verlof en pensioen in Loon

Eerst zullen we de vaste gegevens moeten invullen. Gaat u hiertoe naar het Werkgeversscherm tabblad 8 'Verlof'. U kunt ook een afwijkende afspraak voor de werknemer opgeven in het Werknemersscherm tabblad 4 'Verzuim/verlof'.

We nemen als voorbeeld betaald ouderschapsverlof. In Loon wordt het betaald ouderschapsverlof ‘Ouderschapsverlof 9 weken’ genoemd. Onderaan het tabblad kunt u instellen welk percentage van het loon doorbetaald wordt, in dit geval tenminste 70 procent.

Wanneer u vervolgens op de knop met de drie puntjes klikt, kunt u instellen wat er met de pensioenpremie moet gebeuren:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemersscherm tabblad 4 'Verzuim/verlof', Afhandeling pensioenpremie
Afbeelding: Werknemersscherm tabblad 4 'Verzuim/verlof', Afhandeling pensioenpremie

U komt dan in het scherm waar u alle verschillende opties kunt instellen. Laten we in ons voorbeeld uitgaan van de keuze voor een ongewijzigde pensioenopbouw, dus 100 procent. Daarbij stellen we tevens in dat de werkgever de volledige premie voor zijn rekening neemt tijdens het verlof. Dit ziet er dan als volgt uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Afhandeling pensioenpremie, percentage en premieverdeling

Afbeelding: Afhandeling pensioenpremie, percentage en premieverdeling

U kunt de instellingen opslaan (OK). Wanneer u het verlof in de Agenda heeft ingevoerd, kunt u het loon verlonen. De pensioenpremie zal volgens de ingestelde opties afgehandeld worden.