We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Kindverlof en pensioen

De verschillende opties

Een navraag bij de verschillende pensioenuitvoerders levert op dat er een heel scala aan opties is. Als we uitgaan van een doorbetaling bij verlof van 70 procent, dan zouden er verschillende opties voor het pensioen van toepassing kunnen zijn:

- 70% pensioen
- 100% pensioen, dus alsof er geen verlof is opgenomen
- 0% pensioen.

Bij de eerste twee opties is het ook nog mogelijk om een afwijkende premieverdeling te hebben, dus:

- de normale premieverdeling tussen werknemer en werkgever
- premie volledig voor rekening van de werknemer
- premie volledig voor rekening van de werkgever.