Jaarwerk 2018

Jaarwerk Grafische sector

De fiscus en het UWV verkrijgen hun info uit de opgave loonheffingen, die u iedere maand of vierweken instuurt. Bovendien is er sinds 2014 is er nog maar één sector waarvoor u het jaarwerk via Loon moet insturen: de Grafische sector. Dat doet u als volgt:
• Draai de laatste verloning voor 2018
• Ga naar 'Loon Vandaag'
• Kies voor de taak 'Jaaropgave PGB Pensioendiensten'
• Draai de jaaropgave. Let op: Aanleveren vóór 1 februari 2019.
• U uploadt de jaaropgave (een CSV-bestand) via https://www.mijnpgbdesk.nl/login