Jaarwerk 2017

Geen jaaraangiften meer voor pensioenverzekeraars, UWV en fiscus

Er is anno 2017 voor vrijwel geen enkele sector nog een jaaropgave vanuit Loon nodig. Want bijna alle pensioenverzekeraars hebben in de afgelopen jaren een actuelere manier ontwikkeld om de loon- en premiebedragen vast te stellen, zoals een periodieke Opgave loon en premie (OLP's). De fiscus en het UWV verkrijgen hun info uit de opgave loonheffingen, die u iedere maand of vierweken instuurt.