Installatie Loon 2022

Import via administratie-map Loon 2021

In het volgende scherm van de welkomstwizard staat reeds de voor u correcte keuze aangestipt. Want u bent een bestaande gebruiker van Loon en u wilt inderdaad uw administratie 2021 gaan importeren:


Afbeelding: 'Welkomstwizard', 'Verder met importeer-wizard'

• Nogmaals: let op dat uw Loon 2021-versie is bijgewerkt t/m de nieuwste versie.

Map Loon-administratie 2021
Na 'Voltooien' ziet u het scherm 'Importeer administratie'. De vaste data uit Loon 2021 kunnen nu daadwerkelijk worden geïmporteerd.

Loon 2022 zal u de standaardmap tonen waarin u de Loon-administratie 2021 hebt staan. Want Loon 'ziet achter de schermen' welke map dat is. Check het wel even.

U kunt eventueel van de door Loon voorgestelde map afwijken via 'Kies'. Die optie ligt echter zeker niet voor de hand:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Importeer
administratie' uit Loon 2021

Afbeelding: 'Importeer administratie' uit Loon 2021