Installatie Loon 2020

Welkom

U belandt nu in de Welkomstwizard van Loon 2020. In het eerste scherm van de welkomstwizard staat reeds de voor u correcte keuze aangestipt. Want u bent inderdaad een nieuwe gebruiker van Loon, zoals onder meer bij Loon Op Proef het geval is:Afbeelding: 'Welkomstwizard', 'Welkom', nieuwe gebruiker

Loon 2020 registreren

Na 'Verder' gaat u uw code voor Loon 2020 registreren:


Afbeelding: 'Welkomstwizard', 'Registreren'

• U vindt uw code voor 2020 op uw Loon-factuur. Die hebt u normaal gesproken reeds vóór
  deze installatie-wizard gezien. Als u de factuur nog niet hebt gezien, klik dan op 'Haal mijn
  code op'. U gaat dan vanzelf naar https://mijn.loon.nl/MijnFacturen.aspx, en krijgt de
  factuur alsnog te zien, met de code voor 2020.