Installatie Loon 2020

Welke administratie?

In dit volgende scherm moet u aangeven welke administratie u wilt gaan gebruiken. Loon helpt u daarbij door reeds de keuze aan te stippen die voor u hoogstwaarschijnlijk de juiste is. Want Loon 2020 kan 'zien' hoe u Loon 2019 geïnstalleerd hebt, en gaat ervan uit dat u dezelfde map-opzet ook met Loon 2020 wilt.

Om de map-opzet van Loon beter te kunnen begrijpen, eerst de volgende uitleg:

• Loon maakt een aparte map aan voor uw data-bestanden. Onder data-bestanden worden
   verstaan: de werkgever- en werknemergegevens, lonen, backups, uw aangifte
   loonheffingen en dergelijke. Kortom, alles wat u zelf in het Loon-pakket zet of hebt gezet.

• Hiermee loopt Loon in de pas met Windows,die zo'n gescheiden map-opzet voorschrijven.
  LoonBasis en LoonPro werken dan ook prima onder Windows 7, Windows 8 en Windows
  10.

  NB Loon werkt niet meer samen met Windows XP, en Windows Vista. Maar die worden
  anno 2020 dan ook nauwelijks meer gebruikt.

• Als u wilt, kunt u van de standaard door Loon aangeboden data-map afwijken. Zolang u
   maar de data-map en de programmatuur-map gescheiden houdt!

Dit is het scherm dat u te zien krijgt in de welkomst-wizard bij de stap 'Administratie', en waar u aangeeft met welke administratie u wilt gaan werken:


Afbeelding: 'Welkomstwizard', 'Administratie'

Ad 1) U werkte reeds in 2019 met Loon. Gegevens uit Loon 2019 importeren.
• Loon 2020 zal u de standaardmap tonen waarin u de Loon-administratie 2019 hebt staan.
   Want Loon ziet 'achter de schermen' welke map dat is.

• Loon 2020 is ook zo 'slim' dat het ziet wanneer u in 2019 de Loon-data in een netwerk-map
   had staan. In dat geval zal Loon u díe map tonen, bijvoorbeeld  F:\data\Loon2019\

• U kunt eventueel van de door Loon voorgestelde map afwijken via 'Kies'. Die optie ligt
   echter niet voor de hand!

• Als u Loon in een netwerk gebruikt, let er dan op dat niet reeds een andere netwerk-
   gebruiker dezelfde gegevens heeft geïmporteerd. Spreek onderling af wie welke gegevens
   importeert.

• Nadat u voor deze optie 1) hebt gekozen, ziet u eerst het scherm met uw klantgegevens bij
  Loon Salarissoftware. Als het goed is, hoeft u hier niets of vrijwel niets aan te passen. U
  klikt  dan op 'Verder'.

Ad 2) U werkte in 2019 nog niet met Loon. Nieuwe administratie aanmaken.
• Als u voor deze optie kiest, en op 'Verder' klikt dan begint u vanaf nul. Dus met het invoeren
   van uw klantgegevens. De 'Snel-aan-de-slag handleiding' voor Loon-starters vindt u hier:
https://www.loon.nl/Handleiding/Snel_aan_de_slag_Loon_2020.pdf

Ad 3) U werkt met Loon 2020 in een netwerk. Bestaande administratie gebruiken.
• De 'eerste' gebruiker van het 'Loon-netwerk' heeft reeds bepaald in welke centrale map de
   administratie (= de Loon-data 2020) staat. Bijvoorbeeld F:\data\Loonadministratie 2020\.
   Zie ook pagina 6 in deze uitleg.

• U geeft nu in dit scherm aan dat ook u als netwerk-gebruiker van die administratie gebruik
   wilt maken. U klikt dan ook op 'Kies' en markeert (in ons voorbeeld) de map
   F:\data\Loonadministratie 2020\.

Als u dit lastig vindt, kan uw systeembeheerder u hierbij helpen.