Installatie Loon 2020

Welke administratie-map?

Ook nu volgt een scherm, waar u een keuze moet maken die te maken heeft met de gewenste map-opzet:

Afbeelding: 'Welkomstwizard', 'Administratie-map'

U hebt hier de keuze uit deze drie mogelijkheden:

Ad 1) U gebruikt deze administratie alleen (solo-administratie)
• Dat wil zeggen dat u, en u alleen, gebruik maakt van Loon 2020 (solo-administratie).
   Let op: Met deze keuze kan een collega de verloning niet van u overnemen als u
   bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie.

• Bij een solo-administratie zet u de Loon 2020-data in een map waar alleen ú toegang tot
   hebt. Dat is normaliter deze map voor Windows 7, 8 en 10:
   C:\Users\[gebruikersnaam]\Documents\Loonadministratie 2020

   De betreffende mapnaam ziet u vanzelf verschijnen als u deze optie 1) kiest.

• Loon vraagt uw bevestiging om de nieuwe adminstratie aan te maken. U klikt op 'OK':

 
Afbeelding: Aanmaken 'Nieuwe administratie' 202*

Ad 2) U wilt uw administratie delen met andere gebruikers op uw pc
• Dat wil zeggen dat u, samen met uw collega('s), Loon gebruikt op úw pc. Met deze optie
  kan een collega de verloning van u overnemen als u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie.
  Want als hij onder zijn eigen naam inlogt op uw pc, kan hij Loon 2020 opstarten en ziet hij
   dus precies dezelfde Loon-gegevens als u.

   Bij deze optie zet u de Loon 2020-data in een map waar ook uw collega's bij kunnen. Dat is
   normaliter deze map voor Windows 7, 8 en 10:
C:\Users\Public\Documents\Loonadministratie 2020

   De betreffende mapnaam ziet u vanzelf verschijnen als u deze optie 2) kiest.

   Let op: deze optie 2) is iets anders dan een netwerk. Want bij een netwerk wordt Loon
   geïnstalleerd op meerdere pc's.

Ad 3) U wilt een gedeelde administratie aanmaken in een netwerk
• Dat wil zeggen dat u Loon gebruikt met uw collega('s) op meerdere pc's. U werkt dus met
   een netwerk. In een netwerk wordt Loon geïnstalleerd op de pc's, met een verwijzing naar
   de data op een centrale plek. Bijvoorbeeld F:\data\Loonadministratie 2020.

• Met deze keuze bepaalt alleen de 'eerste'(!) gebruiker van dat netwerk in welke
   centralemap de administratie komt te staan. U klikt dan ook op 'Kies' en markeert (in ons
   voorbeeld) de map F:\data\Loonadministratie 2020.

   Alle andere gebruikers van het Loon-netwerk 'volgen' die map. Dat stellen zij stuk voor stuk
   zo in bij de stap hiervóór.

• Bent u 'visueel ingesteld'? Bekijk dan eventueel ook de weergave van Loon in een netwerk
   op pagina 9 en 10.