Installatie Loon 2019

Welkom

U belandt nu in de Welkomstwizard van Loon 2019. In het eerste scherm van de welkomstwizard staat reeds de voor u correcte keuze aangestipt. Want u bent inderdaad een nieuwe gebruiker van Loon, zoals onder meer bij Loon Op Proef het geval is:


Loon salarissoftware Afbeelding: 'Welkomstwizard', 'Welkom',
nieuwe gebruiker
Afbeelding: 'Welkomstwizard', 'Welkom', nieuwe gebruiker


Loon 2019 registreren

Na 'Verder' gaat u uw code voor Loon 2019 registreren:


Afbeelding: 'Welkomstwizard', 'Registreren'

• U vindt uw code voor 2019 op uw Loon-factuur. Die hebt u normaal gesproken reeds vóór
  deze installatie-wizard gezien. Als u de factuur nog niet hebt gezien, klik dan op 'Haal mijn
  code op'. U gaat dan vanzelf naar https://mijn.loon.nl/MijnFacturen.aspx, en krijgt de
  factuur alsnog te zien, met de code voor 2019.