Import gegevens Loon 2021 naar Loon 2022

Geen eigenrisicodragerschap voor Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.

Ter info. Sinds 2022 is de premie ‘Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.’ ook gedifferentieerd, en wel naar 'kleine werkgever' en '(middel)grote werkgever'.

Het gros van de werkgevers in Loon zal een kleine werkgever zijn want de 'grens' is flink hoog: loonsom tot € 882.500 (refertejaar 2020). Voor de 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.' is er geen premieverschil per sector, maar dus wel de scheiding in werkgevergrootte.

Voor de premies 'ZW-flex' en / of 'WGA' kan de werkgever kiezen voor eigenrisicodragerschap. Dan is niet mogelijk voor de 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A. '.