Import gegevens Loon 2022 naar Loon 2023

Eigenrisicodrager WGA en / of ZW-flex?

• U bent Eigenrisicodrager voor de WGA en / of ZW-flex, maar wél verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij? U verzekert dan het risico van arbeidsongeschiktheid en langdurige ziekte van de werknemers buiten het publieke bestel (UWV).

• Deze situatie - waarbij u met een verzekeringsmaatschappij werkt - is iets complexer want dan hebt u ook nog te maken met een keuze tussen premieberekening over het brutoloon óf het heffingsloon, en een gedeeltelijke verhaling van uw premie WGA op de werknemer.

• Ons advies is dan ook: lees deze uitleg over het eigenrisicodragerschap in 2023:
https://www.loon.nl/Handleiding/Eigenrisicodragers2023.pdf