Import gegevens Loon Online 2020 naar Loon Online 2021

100proc. Eigenrisicodrager WGA en / of ZW-flex?

Als u een zogeheten 100% eigenrisicodrager bent, betaalt u helemaal geen premie ZW-flex en / of WGA. U verzekert dan niet het risico van langdurige ziekte en / of arbeidsongeschiktheid van de werknemers.

1) Controleer of de premie WGA (werknemer en werkgever) op nul staan.

2) Controleer of de premie Ziektewet flex werkgever ook op nul staat, als u ook daar
     eigenrisicodrager voor bent in 2021.

3) Check daarom aan de hand van uw beschikking 2021 - die u in december 2020 of in
     januari 2021 van de Belastingdienst kreeg - of de in Loon genoemde percentages WGA in
  orde zijn. Pas zo nodig aan, en let er daarbij op dat u het percentage WGA op uw
     beschikking fifty-fifty verdeelt over de werknemer en de werkgever. De werkgever mag
     namelijk de helft van die premie verrekenen met de werknemer.

4) Na controle van de nul-premies (WGA en / of Ziektewet flex) kiest u voor 'Bewaar'.

• Advies: lees deze uitleg over eigenrisicodragerschap 2021:
   https://www.loon.nl/Handleiding/Eigenrisicodragers2021.pdf


Eigenrisicodragen voor de WGA sinds 2017 alleen voor WGA-vast en -flex samen


Het onderscheid tussen de premiecomponenten WGA-vast en -flex in de gedifferentieerde premie Whk is vervallen sinds 1 januari 2017.
 
Dat betekent dat de verschillende premiecomponenten voor WGA-vast en -flex zijn gecombineerd tot 1 gedifferentieerde premiecomponent WGA voor de totale WGA-lasten. Verder kon u tot het jaar 2017 alleen eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast.

Het eigenrisicodragen werd met ingang van 2017 uitgebreid met WGA-flex. Eigenrisico-dragen voor de WGA kan sindsdien alleen voor WGA-vast en -flex samen.