We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

IKV-nummer in Loon

Administratie overnemen via back-up / import loonaangifte? IKV-nummer niet aanpassen

U hebt een administratiekantoor en u neemt een salarisadministratie over. Dan zijn er twee opties, waarbij u in beide gevallen de IKV-nummers niet hoeft aan te passen.

1) Werkte de vorige administrateur ook met Loon? Dan kunt u alle gegevens overnemen via een recente Loon-back-up, ook de IKV-nummers. Die IKV-nummers hoeft u dan niet aan te passen. Deze route heeft de voorkeur, zeker als het om een grote administratie gaat.
Meer info overnemen gegevens via back-up .

2) Werkte de vorige administrateur niet met Loon? Dan kunt u via een eerdere, recente loonaangifte (alleen) de stamgegevens van de werkgever en werknemers importeren, inclusief de IKV-nummers. Ook dan hoeft u de IKV-nummers niet aan te passen.
Meer info importeren vaste gegevens via loonaangifte .

Vergeet daarna niet de vaste werknemersgegevens te checken en aan te vullen.