Historische lonen en het verschillenjournaal

Verschillen in geexporteerde journaalposten

Loon bewaart - zoals gezegd - niet alleen de salarishistorie, Loon bewaart ook de (geƫxporteerde) journaalposten. Zo kunt na een salariscorrectie en herziene journaalpost het verschillenjournaal oproepen.