Herrekenen en opnieuw berekenen nieuwe stijl

Herziene verloningen

Door herrekening of het opnieuw berekenen van een loon, ontstaan er vaak verschillen in de loonstrook. Soms heeft deze wijziging te maken met een correctie in onze software maar het kan ook zijn dat er premies met terugwerkende kracht zijn gewijzigd. Het kan tevens zo zijn dat u zélf naderhand wijzigingen in een bestaande loonstrook wilt doorvoeren.

Stel, u hebt bij twee van de zes werknemers vergeten een eenmalige toeslag in te voeren. Dat vult u - in ons voorbeeld - zo in bij het scherm ‘Gegevens voor serieberekening’:


Afbeelding: 'Gegevens voor serieberekenen’

Wanneer u de verloning met de nieuwe gegevens wilt verwerken, krijgt u na ‘F10:OK’ een melding als deze in beeld:

Afbeelding: 'Resultaat van verloning’

Loon weet dat er twee lonen zijn die afwijken van de vorige.Na ‘F10:OK’ verdwijnt de melding. Het resultatenscherm dat u ziet, toont diverse kolommen:

Afbeelding: 'Resultaten van serieberekenen’