Herrekenen en opnieuw berekenen nieuwe stijl

Herrekenen van meerdere lonen

Zoals gezegd: door herziene verloningen, ontstaan er meestal verschillen in de loonstrook. Soms heeft deze wijziging te maken met een correctie in onze software maar het kan ook zijn dat er premies met terugwerkende kracht zijn gewijzigd.

In dat soort gevallen zult u een hele reeks aan salarissen moeten herrekenen. Dan ziet u daarna een hele reeks loonperiodes staan, in plaats van één of twee loonperiodes. En in veel gevallen ook nog eens voor al uw werknemers.

Maar dat alles maakt voor de werking van de nieuwe verloningsopzet niet uit. U kunt nog steeds vanuit de ‘cockpit’ werknemers markeren, lonen per periode oproepen, de verschillen zien, et cetera.


In onderstaand voorbeeld is eind november met terugwerkende kracht tot 1 januari de premie WGA-vast herrekend. Voor alle werknemers. Dat levert uiteraard een flinke lijst aan wijzigingen op:

Loon salarissoftware Afbeelding: Resultaten na herrekenen
Afbeelding: Resultaten na herrekenen

De werking van Loon blijft in dezen - ondanks de lange lijst met vele (kleine) wijzigingen - hetzelfde. Loon zal u na ‘F10:OK’ nog steeds vragen of u de bestaande lonen wilt vervangen, en het verschil in een volgende loonperiode wilt verrekenen:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Verloning opslaan? Na herrekenen

Afbeelding: Verloning opslaan? Na herrekenen

Ook worden bij een hele reeks aan herrekende verloningen de wijzigingen keurig meegenomen in de Loonaangifte, journaalposten als u die opnieuw draait, de cumulatieven en de eventuele pensioenaangifte (OLP, PLO).