We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Persoonlijk Keuzebudget sector Goederenvervoer

Oproepkracht? Voltijd uren invullen bij 'Verzuim/verlof'

Werknemers die in Loon zijn ingevoerd als 'Onregelmatige parttimers' (oproepkrachten) hebben ook recht op het PKB. Voor hen vult u op het tabblad 4 'Verzuim/verlof' bij de vaste werknemersgegevens het aantal PKB-uren in van een voltijder (van dezelfde leeftijdscategorie). Loon rekent dan bij de verloning het aantal PKB-uren naar rato uit.

De cao Beroepsgoederenvervoer vermeldt via 'Artikel 10 - Oproepkrachten' dat het PKB niet geldt voor oproepkrachten. Maar let op, oproepkrachten zijn volgens die cao 'een ieder die door de werkgever incidenteel in dienst is genomen voor korter dan vijf achtereenvolgende dagen.' Dat is dus een andere invulling van het begrip oproepkracht ('onregelmatige parttimer') dan Loon hanteert.