We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Persoonlijk Keuzebudget sector Goederenvervoer

Cao over het PKB

In de sector 32 Goederenvervoer bestaat reeds vanaf 1 januari 2018 het zogeheten Persoonlijk Keuzebudget (PKB). Het doel van het PKB is meer keuzevrijheid en ruimte voor het realiseren van individuele wensen, ambities en doelen.

Dit zegt de cao over het PKB

1) De volgende arbeidsvoorwaarden worden ingebracht in het PKB:
    - Twee (2) van de vier (4) bovenwettelijke vakantiedagen;
    - De extra, boven de 24 per jaar, vakantiedagen op grond van leeftijd en/of dienstjaren;
    - Desgewenst brutoloon.

2) Het PKB wordt aan het begin van het kalenderjaar toegekend. De feitelijke opbouw vindt per betalingsperiode plaats.

3) De waarde van een vrije dag is 8 x het van toepassing zijnde uurloon vermeerderd met de vakantietoeslag en (indien van toepassing) de ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag.

4) De werknemer kan per betalingsperiode keuzes maken met het tot dan toe opgebouwde tegoed. Er kan gekozen worden voor geld, vrije tijd of scholing (zowel functiegericht als niet-functiegericht). Als er gekozen wordt voor vrije tijd dan kan men maximaal 18 dagen aankopen.

5) Een reeds ingeroosterde vrije dag, aangekocht vanuit het PKB, zal in geval van ziekte weer toegevoegd worden aan het PKB-tegoed.

6) Indien er geen keuzes worden gemaakt, blijft de opbouw per betalingsperiode doorlopen tot het einde van het kalenderjaar. Het resterende PKB-tegoed inclusief de aangekochte maar niet opgenomen vakantiedagen worden aan het einde van het vakantiejaar volledig uitbetaald.

Hoe wordt het PKB berekend? Grondslag
Bij het berekenen van het PKB wordt uitgegaan van de waarde van een vakantiedag. Deze waarde wordt gevormd door 8x het van toepassing zijnde uurloon aan het begin van het jaar, vermeerderd met de vakantietoeslag en, indien van toepassing, de ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag.